Lekárne a zdravotnícky nábytok

Pri výrobe nábytku pre lekárne , výdajne zdravotníckych potrieb , ambulancie lekárov a výrobe podobného sortimentu v oblasti zdravotníctva sú kladené špecifické požiadavky. Tieto sa nám darilo plniť hlavne pri realizáciách v nitrianskom regióne , o čom svedčia interiéry lekární v Nitre / Tília,Polygón,Branč,Plastika/ , výdajňa zdravotníckych potrieb pri Bille , ambulancie lekárov , a rad realizácií vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Naše realizácie: